یاد گرفتن کسرها ویرایش

کسرها یا اعداد نسبی (نسبت‌ها) در واقع همان تقسیم هستند؛ از کسرها معمولا برای بیان اعداد کوچک‌تر از یک (مثل نیم، یک چهارم) استفاده می‌شود. کسرها یک صورت (در بالای خط کسری) و یک مخرج (در پایین خط کسری) دارند. اگر صورت کسر بزرگ‌تر از مخرج آن باشد، آن کسر بزرگ‌تر از یک است.

روش‌های جدید برای آموزش کسر ویرایش

روش‌هایی که امروزه برای آموزش دادن ریاضی و کسر به کار می‌رود با روش‌های ده سال پیش کلا متفاوت است. تفاوتشان در این است که در روش جدید سعی می‌شود درک تصویری برای راه‌های خاص کار کردن با کسرها ایجاد شود اما در روش قدیمی از همان ابتدای آموزش فقط از متغیرها استفاده می‌شد. استفاده از کاشی‌های رنگی مرتب شده می‌‎تواند برای آموزش کسرها مفید باشد.

اریگامی و کسرها ویرایش

اریگامی به مدل‌های مربعی و دایره‌ای ویرایش

  • یک مربع که به چند کسر تقسیم شده است
  • یک دایره که به چند کسر تقسیم شده است

روش پول ویرایش

به روش پول با کمک سوال‌های زیر می‌توانید کسرها را آموزش دهید:

  • یک تومان چند ریال است؟

کسرهای عدد کامل ویرایش

مثلا   یک کسر عدد کامل است.

ضرب کردن کسرها ویرایش

 

روش سنتی ضرب ویرایش