مقدمه ویرایش

چنین به نظر می‌رسد که زندگی ما از طریق فن آوری اطلاعات در حال تبدیل تجربی، مستعد و حساس شدن است. به این معنا که مردم بیشتر و بیشتر در حال روی آوردن به فناوری اطلاعات برای بخشیدن معنا به زندگی هستند. به این ترتیب هسته اصلی فناوری اطلاعات در حال تغییر است.

یکی از نمونه‌های سال‌های اخیر توسعه یافتن جوامع مجازی است، که توسط ایجاد روابط جدید و یا بهبود روابط موجود میان انسان، واقعیت دادن به ابعاد روابط اجتماعی ای که از قبل موجود نیست عمل می‌کند. از طریق جوامع مجازی و دیگر اشکال از فنآوری اطلاعات تجربی، درک متعارف از واقعیت، جوامع، فرهنگ‌ها، و مشاهدات، محو شدن و به چالش کشیده شدن است.

به منظور درک گرفتاری جوامع مجازی و اجتماعی دیگر اشکال فن آوری اطلاعات، محققان در این زمینه نیاز به ایجاد یک حساسیت برای راه‌های مختلفی که در آن تکنولوژی (فناوری) وارد زندگی ما می‌شود. با الهام از اثر آنت مارخام این مقاله میزان مفهوم بودن با -- در مقایسه با استفاده از -- فن آوری اطلاعات را به دقت شرح می‌دهد. ممکن است راهی برای ثبت مفهوم و معنای حضور گسترده فنآوری اطلاعات در زندگی روزانه مردم باشد.

معنابخشی در فضای مجازی ویرایش

فن آوری‌های اطلاعاتی مختلف، مانند پست الکترونیکی، IRC، BBS و جهان مجازی، ما را در راه‌های متنوع در تعداد سطوح مفهومی درگیر می‌کند. غالباً این فن آوری به عنوان یک ابزار برای کمک به ما در برقراری ارتباط با مردم و یا بازیابی اطلاعات از سراسر جهان در نظر گرفته شده است. در عین حال مردم توصیف فن آوری‌های اطلاعات را با شخصیت‌های پیش از این شناخته شده، مخصوصاً، مرتبط با انسان‌ها و خانه‌ها و جوامع بزرگ انجام می‌دهند. (Stolterman & Janlert 1997, Reeves & Nass, 1996).

راه‌های متنوع و مختلف که در آن مردم درباره رایانه صحبت می‌کنند نشان می‌دهد فن آوری اطلاعات گیج و سر در گم کننده است. مردم برای ایجاد معنا برای فن آوری‌های جدید و نا آشنا و شکل‌های ارتباطات و با دیگران بودن، از طریق مفاهیم و استعاره‌های مختلف تلاش می‌کنند. در همان زمان، آنها در حال شکل دادن راه‌های جدید از جامعه و زندگی هستند.

محققان که تأثیر اطلاعات و ارتباطات تکنولوژی را مطالعه می‌کنند، اغلب سازمانها، نهادها، جوامع و فرهنگ‌ها را به عنوان ظروف محدود برای کار، بازی، یادگیری و زندگی در نظر می‌گیرند. این مطالعات استفاده از یک نوع از نظریه‌ها در مورد چگونگی پردازش و ایجاد معنای محرک در دنیای ارتباطی ما و بررسی فن آوری اطلاعات، از جمله نشانه‌های اجتماعی، عدم غنای رسانه‌ها، فیلتر کردن و پردازش اطلاعات اجتماعی را بکار می‌گیرد. (Sproull et. al 1991, Baym 1995 and Herring 1996).

تا کنون، این نظریه‌ها در شکل دهی یک قطعه از مقاله‌ای که به بررسی فن آوری اطلاعات و به عنوان یک ابزار مورد معاینه قرار گرفته شده، استفاده شده، بهبود یافته و در سازمان‌های مختلف و زمینه‌های اجتماعی بکار رفته، مفید فایده شده است.

در مقایسه با نگرش ابزاری، کاربران پژوهشگر بیشتر و بیشتری و وجود دارد که مفهوم ارتباطات به واسطه کامپیوتر خود را به عنوان فرایند سازماندهی تصور می‌کنند. اکثر پژوهشگران با این نگرش استدلال می‌کنند که فن آوری‌های اطلاعات بسیار با نفوذ واسطه‌ها و مدیران تجربه انسانی هستند. برای محققانی مانند Benedikt (1991)، Featherstone و بارو (۱۹۹۵)، Jones (1995), Markham (1998a), Rheingold (1994) Turkle (1995), and Ågren جونز (۱۹۹۵)، ها Markham (1998a)، Rheingold (1994)، Turkle (1995)، و Ågren (1998) ارتباط روی خط نه تنها روابط را ساختاردهی می‌کندبلکه این ساختار است که در آن رابطه رخ می‌دهد. به این ترتیب، مسائل بسیار متفاوت مسکوت می‌مانند.

بودن با فن آوری اطلاعات ویرایش

آنت مارخام (۱۹۹۸م) بررسی می‌کند چگونه مردم ایجاد، مذاکره، وساختن معنی از تجربه‌های اجتماعی خود را در محیط‌های کامپیوتر انجام می‌دهند و تلاش می‌کند برای درک چیزی که شبیه آن حس می‌شود و چیزی که در آن به معنی صرف بخش قابل توجهی از زندگی روزمره یک فرد در اتاق‌های گفتگو، گروه‌های پشتیبانی و جوامع مجازی در فضا سایبری. در کار خود او سؤالهایی را از آنچه به این معنی باشد -- در فضاهای آنلاین می‌پرسد.

یکی از نتیجه‌گیری‌های او این است که مردم، برای بخش زیادی، انواع متنوع از نسبت‌ها را با فن آوری اطلاعات دارند. مانند رابطه متفاوت و تغییر، با توجه بر آنچه که مردم انجام می‌دهند و در موقعیت‌های مختلف هستند. به منظور تصرف این چارچوب و برای درک مردم رابطه او با فن آوری اطلاعات شرح می‌دهیم. -- از ابزار، و مکان، به یک راه برای سازماندهی (Markham 1998b). و راهی برای بودن (Markham 1998b) هر کدام با تمایز خود و معانی اش. بسته به نوع رابطه مردم، سود، منطق و معانی مختلف نسبت داده می‌شود.

درک وی همچنین بین واقعی و مجازی تمایز ایجاد می‌کند و اثبات می‌کند که ارتباطات با واسطه رایانه، برای بسیاری از قسمت‌ها، گسترش افق تجربه بشر در راه‌های جدید و ناآشنا است.

همچنین خانم مارخام با نسبت دادن اهمیت به راه‌های بسیاری است که در آن افراد ایجاد معنا در برخوردهای خود با فن آوری اطلاعات اقدام می‌کنند، به یک درک می‌رسد که شبیه به دیگران است، به گونه‌ای که فناوری اطلاعات را به عنوان تجربه و حس در نظرمی گیرند (هایم ۱۹۹۸، لورل سال ۱۹۹۳، دیویس ۱۹۹۸، and Water worth 1997 و Wather Worth1997). از جنبه‌های مهم و قابل توجهی از این درک این است که فناوری اطلاعات به عنوان ارائه دهنده جدید در نظر گرفته و تجارب مختلف از واقعیت - تجربه بدون فن آوری امکان‌پذیر نیست. من انتظار دارم که این جنبه بیشتر و بیشتر تصدیق و پذیرفته شود.

درک درستی از بودن با فن آوری اطلاعات به تازگی آغاز شده، اما نه به عنوان تلاش صرفاً برای ثبت راه‌های درک مردم از تجارب آنلاین خود. این ما را به چالش می‌کشد، در نتیجه، از دیدگاه‌های مختلف، یک درک درستی از شیفتگی مردم و پاسخ به فن آوری اطلاعات و فضای مجازی است. همچنین این دیدگاه تجربه مردم مختلف را از فن آوری اطلاعات قبول دارد و اذعان می‌کند و ایجاد انگیزه در پژوهشگران می‌کند برای درک اینکه چرا مردم با استفاده از این قبیل گونه‌ها به آن اشاره می‌کنند. با گذشت زمان و ادامه استفاده، بخش شرایط و ضوابط ما تغییر خواهد کرد. این بخشی از یک راه جدید متعلق است به این واقعیت که مجوز، فن آوری اطلاعات است.

منبع ویرایش

منبع:<<http://www8.informatik.umu.se/~acroon/Publikationer%20Anna/Being%20with%20IT.pdf>>