عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/عامل های موثر در امنیت اطلاعات و تاثیر آن‌ها در پذیرش IT

عنوان انگلیسی مقاله: Factors affecting perception of information security and their impacts on IT adoption and security practices

عنوان فارسی مقاله: عامل‌های مؤثر در امنیت اطلاعات و تأثیر آن‌ها در پذیرش IT

آگاهی بخش عمده‌ای از هوش انسانی و جزء کلیدی برای درک رفتار انسان است و اولین مکانیزمی است که به وسیله آن رفتار پاسخگویی، تصمیم گیری افراد ارزیابی می‌شود. امنیت اطلاعات حقیقتی است که امروزه به یک مشکل جدی برای کاربران IT تبدیل شده است. هدف از این مقاله یافتن راه‌های مؤثر در مطابقت افراد با امنیت اطلاعات می‌باشد که موجب ترغیب آن‌ها در استفاده از تجهیزات IT و افزایش خواسته هایشان می‌گردد.

در این مقاله هانگ و همکارانش در مورد ایجاد احساس امنیت در افراد برای استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و این که این احساس تا چه حد در تصمیم‌گیری و رفتار آن‌ها مؤثر است تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌اند. آن‌ها دریافتند که درک مردم از امنیت اطلاعات توسط چندین عامل افزایش می‌یابد. این عوامل عبارتند از: دانش، کنترل، آگاهی، تأثیر، شدت و احتمال.

همواره امنیت واقعی در چندین سطح در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد و آگاهی کم افراد از امنیت باعث عدم پذیرش تجهیزات IT می‌شود. برای بررسی این عوامل و نقش آن‌ها ۲ آزمایش مجزا طراحی و اجرا شده است.

آزمایش ۱ ویرایش

در این آزمایش ۶۴ نفر از دانشجویان لیسانس با رده سنی ۲۱ تا ۳۶ سال، آشنا با کامپیوتر شرکت کرده‌اند، از این دانشجویان خواسته شده بود که ابتدا به یک وب سایت (وب‌گاه) متصل شده، LOG ON نمایند سپس میزان مشخصی پول را به صورت اینترنتی به یک حساب ریخته و در انتها LOG OFF نمایند.

هدف از این آزمایش تلاش در جهت پذیرش مردم در استفاده از بانکداری اینترنتی و کاهش نگرانی آن‌ها در امن بودن اطلاعات و رد و بدل کردن پول است.

آزمایش ۲ ویرایش

در این آزمایش ۶۴ نفر از دانشجویان لیسانس با رده سنی ۱۹ تا ۳۲ سال،آشنا با کامپیوتر شرکت کرده‌اند، از این دانشجویان نیز خواسته شده بود که در یک فرم مجازی ثبت نام نمایند و سپس برای ورود به آن یک رمز را درج کنند. رمز مورد نظر باید رمز قوی (طولانی، شامل کاراکترهای عدد،حروف بزرگ و کوچک و...) باشد.

هدف از این آزمایش توجه افراد به انتخاب رمزهای مناسب می‌باشد چرا که انتخاب یک رمز قوی و مناسب عامل حیاتی در امنیت سیستم‌های کامپیوتری می‌باشد.

نتیجه ویرایش

در نتیجه این ۲ آزمایش ۲۰ مورد از عوامل تاثیرگذار در درک امنیتی افراد مشخص شد که برای دقیق تر مشخص شدن یک بار دیگر با ۲۰ دانشجو آشنا با کامپیوتر مصاحبه شد و با استفاده از FACTOR ANALYSIS نتایج به دست آمده تحلیل گشت که در نتیجه آن به ۶ عامل اصلی و تاثیرگذار رسیدند که از این میان ۴ عامل تأثیر، شدت، دانش و کنترل موثرترین‌ها می‌باشند.

منبع مقاله ویرایش

www.sciencedirect.com