لینوکس مقدماتی


لینوکس مقدماتی ایبوکی است که کار با سیستم عامل های مختلف لینوکس را به شما می‌آموزد. پس از مطالعه این ایبوک می‌توانید به آسانی با هر یک از سیستم عامل‌های لینوکس کار کنید. بخش های مختلف ایبوک عبارتند از آشنایی با پوسته، آشنایی با خط فرمان، کار با فایل‌های متنی، ...

لینوکس مقدماتی
لینوکس مقدماتی

فهرست ویرایش