فرهنگ افغانی/جشن‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

اینها مربوط به نوروز هستند
(removed Category:جشن های افغانی افغانی با استفاده از رده‌ساز)
(اینها مربوط به نوروز هستند)
 
 
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/نوروز|نوروز]]
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/جشن گل سرخ|جشن گل سرخ]]
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/جشن دهقان|جشن دهقان (دهگان)]]
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/جشن سَمَنَک|جشن سَمَنَک]]
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/هفت میوه|هفت میوه]]
* [[تصویر:50%.png]][[فرهنگ افغانی/جشن‌ها/جشن استقلال|جشن استقلال]]