کتاب آشپزی/باقالی پلو: تفاوت بین نسخه‌ها

# اگر از قبل برنجی در خانه باقی مانده و کهنه شده‌است، بجای اینکه آن را دور بریزیم، هنگام چیدن مواد برای ته‌دیگ در کف ظرف، بجای چیدن نان یا کاهو، می‌توانیم آن برنج شب مانده و کهنه شده را بریزیم تا اسراف نکرده باشیم.
 
=== یک نکته دردرباره تهیهٔ زعفران ===
معمولا برای استفاده از زعفران، آن را به صورت دم کرده استفاده می‌کنیم که اصطلاحا به آن زعفران دم کرده می‌گویند. به این ترتیب که زعفران ساییده شده با شکر را در نصف استکان آب جوش (بسته به میزان زعفران مقدار آب متفاوت است.) حل می‌کنیم و هنگام دم کشیدن برنج آن را در قابلمه می‌گذاریم تا همراه برنج دم بکشد؛ البته باید مراقب بود تا جایش صاف باشد تا در برنج نریزد. با این کار قوام رنگ زعفران بیشتر می‌شود و بوی خوش آن بیشتر نمود پیدا می‌کند و رنگ زیباتری به برنج می‌دهد.