مروري بر رابطه بين اعتماد و تاثير ريسكهاي امنيتي در فضاي سايبر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
بر اساس يك سري فاكتورها، متوجه مي‌شويم كه تشخيص يك منبع مرتبط اطلاعاتي و تخصص يك كاربر نهايي بسيار شبيه اعتماد به يك پيام اطلاعاتي مي‌باشد. بر طبق همين فاكتورها كه بيشتر آنها امروزه در جهت تصميم‌سازي در وب كاربرد دارند، اگر ما به برخي از انواع مرورگرهاي اينترنتي مانند chrome و يا IE نگاهي بيندازيم، تشخيص هويت به عنوان عامل اصلي در انتخاب مرورگر بشمار مي‌رود. عواملي مانند شهرت، رقابت، جمعيت طرفدار و ... .
 
ارتباط ريسک یک فیلد نسبی است و برای سالیان زیادی مورد تحقیق واقع شده است. مخصوصا در رابطه با سلامتی و مرضهای طبیعی. مکانیزمهای بصری شامل گرافها، چارتها و نمودارهای ریسک روشهایی عمومی برای ارتباط با خطرها هستند. میزان اطلاعاتی که به همراه این روشها منتقل می شوند بسیار بیشتر است و این در حالیستکه موجب کاهش پیچیدگی آن نیز می شوند. البته پتانسیل موضوع در اینجا بطور شفاف نمایش داده نمی شود. مجددا تاکید می شود که ارتباط ریسک در متون امنیتی سایبری به این موضوع توجه ویژه دارد که چگونه یک ارتباط خوبی را به منظور انتقال اطلاعات به کاربران یک سیستم بوجود آورد تا امکان درک بهتر و ترویج یک قضاوت آگاهانه را داشته باشیم. علاوه بر اینها، موضوع سرمایه‌گذاری و اندازه‌گیری فاکتورهایی که بر روی موضوع ریسکهای امنیتی موثر هستند، بحث دیگری است که در اینجا به آن پرداخته می‌شود و نویسنده هم بطور مستقیم به تاثیر این عوامل و چگونگی برخورد با آنها می‌پردازد. مدلهای ذهنی نیز بحث دیگری است که به آن پرداخته شده و از آن جهت تعریف نمایشهای درونی واقعیتهای خارجی استفاده می‌شود. از تمامی این مفاهیم اینگونه برداشت می‌شود که برای بهبود و کاهش خطرهای امنیتی فضای سایبر امروزه تلاشهای زیادی صورت گرفته و هدف تمامی آنها استفاده بهینه و عاری از هرگونه مشکل می‌باشد.
 
چند نکته:
 
• برنامه‌ریزی در خصوص اینکه چقدر خطرهای امنیتی فضای سایبر از طریق ارتباط هستند، بسیار حائز اهمیت است.
• بخوبی فهمیده می‌شود که انسانها قدرت پردازش محدودی دارند. بنابراین طراحان بایستی بر روی کاهش تحمیل این موضوع بر دوش کاربران کار کنند.