کتاب آشپزی/کلوچه خرمایی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «== دستور شماره یک == مواد لازم: #آرد سفید=1کیلوگرم #ادویه مخصوص(زیره-رازیانه-فلف...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «== دستور شماره یک == مواد لازم: #آرد سفید=1کیلوگرم #ادویه مخصوص(زیره-رازیانه-فلف...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)