راهنما:درباره ویکی‌کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

 
==ارتباط در ویکی‌کتاب ==
 
*[[ویکی‌نسک:تماس با ما|تماس با ما]] - ارسال انتقادات و نظرات در رابطه با ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌نسکویکی‌کتاب:میز تحریر|میز تحریر]] - برای گفتگو بین اعضای در رابطه با ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌نسک:میز کمک|میز کمک]] - برای مطرح کردن سوالات شما درباره ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌نسک:میز تحریر|میز تحریر]] - برای گفتگو بین اعضای در رابطه با ویکی‌کتاب
*[[IRC|شبکه IRC]] - دستیابی سریع به اعضای پروژه ویکی‌کتاب برای گفتگوی بر خط
*[[ویکی‌نسکویکی‌کتاب:ویکی‌کتاب‌نویسان|ویکی‌نویسان]] - فهرست اعضای فعال ویکی‌کتاب نویس
*[[ویکی‌نسک:ورودی کاربران|ورودی کاربران]]
 
==پروژه‌های دیگر ویکی‌مدیا==