ورود به دنیای گنو/لینوکس/توزیع دبیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
 
{{سرص|ورود به دنیای گنو/لینوکس/مفهوم توزیع|ورود به دنیای گنو/لینوکس/آشنایی با مفاهیم اولیه در گنو/لینوکس}}
در این کتاب به برسی مفاهیم گنو/لینوکس تحت توزیع دبیان پرداخته می‌شود. و اما دلیل انتخاب دبیان؟! چرا دبیان را انتخاب کنیم؟