ویکی‌کتاب:تفسیر متون

متن تفسیری چیست؟ ویرایش

یک متن تفسیری شامل دو عنصر است:

  1. یک نسخه از متن منبع اولیه اصلی یا سایر رسانه های آکادمیک یا ادبی که با مجوز ویکی‌کتاب سازگار باشد
  2. انواع مختلف مطالعات کمکی برای خواندن، فهمیدن و آموزش دادن یک متن، که تفسیر (حاشیه نگاری) نامیده می‌شود.

متن مرجع بدون تفسیر ویرایش

بعضی از متون تفسیری در طول زمان به ویکی‌کتاب کمک کرده‌اند چون تفسیرهایی از آن‌ها در ویکی‌کتاب نوشته شده است. با این حال اگر متن مرجع بدون تفسیر باشد باید آن را در Wikisource بنویسید نه ویکی‌کتاب.

ایجاد یک متن تفسیری ویرایش

یک چیز که حتما باید رعایت کنید این است که کتاب را به بخش ها یا فصل‌های مختلف تقسیم کنید.

جستارهای وابسته ویرایش