ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/برای خودتان بلورها را بزرگ کنید

بلورها از مولکول‌های جامدی که در یک محلول حل شده‌اند به وجود می‌آیند.