ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی

سلام، به ایبوک آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی خوش آمدید!

موضوع این کتاب درباره آزمایش‌های علمی‌ای است که شما خودتان می‌توانید آن‌ها را در خانه انجام بدهید و همچنین آزمایش‌هایی که می‌توانید از معلم‌تان در مدرسه بخواهید آن‌ها را انجام دهد. این آزمایش‌ها، آسان هستند و به شما کمک می‌کنند چیزهای علمی جدیدی یاد بگیرید.

فهرست آزمایش‌ها

ویرایش

زیست‌شناسی

ویرایش

فیزیک

ویرایش