ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/یک قطب‌نمای شناور بسازید

یک سوزن را ۵۰ دفعه با آهنربا مالش بدهید. جهت مالش در همه دفعات باید یکسان باشد، و در نهایت سوزن خاصیت آهنربایی پیدا کند. سپس با چسب نواری سوزن را به در چوب‌پنبه‌ای بطری بجسبانید و در ظرف آب قرار دهید. خواهید دید سوزن پس از مدتی در یک جهت می‌ایستد. این جهت، شمال است.

اصل ویرایش

اصلی که در اینجا رخ داده است مغناطیس نام دارد. مغناطیس یکی از نیروهای بنیادی است و همانند نیروی گرانش می‌باشد. زمین چیزی دارد به نام میدان مغناطیسی که به صورت ضعیفی بر روی همه مغناطیس‌های روی زمین تأثیر می‌گذارد.