ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/کروماتوگرافی جوهرها

تعدادی کاغذ صافی تهیه کنید (اگر نتوانستید به جایش می‌توانید از صافی دستگاه قهوه‌ساز استفاده کنید یا از معلم علوم‌تان درخواست کنید چند عدد کاغذ صافی به شما بدهید). چند عدد خودکار و مقداری آب نیز تهیه کنید. ابتدا با خودکار چند نقطه روی کاغذ صافی علامت بزنید، سپس کاغذ صافی را به صورت عمودی داخل لیوان حاوی آب بگذارید. خواهید دید که رنگ‌ها از هم جدا می‌شوند.

اصل ویرایش

حلالیت بیانگر این است که چقدر آسان یک چیز بتواند در آب یا سایر مایع‌ها که به آن‌ها حلال می‌گوییم، حل شود. معمولا اگر چیزی را مدت زمان بیشتری در آب بگذاریم؛ بیشتر حل خواهد شد.

بعضی از رنگ‌های جوهر خودکار آسان‌تر از رنگ‌های دیگر حل می‌شوند. وقتی کاغذ صافی با آب خیس می‌شود، جوهر را با خود جابجا می‌کند. هر چه یک رنگ بیشتر حل شود، بیشتر جابجا می‌شود.