ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/چگونه مواد اسیدی و بازی را تشخیص دهیم

شاید شما هم دوست دارید ماده ی اسیدی را از بازی تشخیص دهید پس بزن بریم.