ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/برای خودتان پریسکوپ بسازید

دزدکی نگاه کردن را دوست دارید؟ چقدر خوب! پس بیایید با هم یک پریسکوپ بسازیم.

برای این کار به وسایل زیر نیاز داریم:

ویرایش
  • دو آینه کوچک
  • نوار چسب
  • قیچی
  • یک جعبه مستطیلی

روش کار

ویرایش
  1. یک سمت جعبه را با قیچی ببرید طوری که بتوان آینه را از آن عبور داد.
  2. همین کار را در سمت دیگر جعبه نیز انجا دهید. آینه‌ها را درون دو سوراخی که ایجاد کرده‌اید به حالت شیب‌دار وارد کنید و با نوار چسب بچسبانید.
  3. اگر از داخل یکی از شکاف‌ها نگاه کنید باید بتوانید شکاف دیگر را ببینید.