ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/یک کلید برقی بسازید

برای ساختن یک کلید خاموش/روشن به وسایل زیر نیاز دارید:

 • یک باتری
 • یک لامپ به همراه سرپیچ لامپ
 • یک قطعه چوب
 • ۲ پونز گرد برنجی
 • یک گیره مقوا
 • ۳ سیم به همراه «گیره سوسماری»

کلید را بسازیدویرایش

 
 • گیره مقوا را اندازه بگیرید، سپس یک چهارم اینچ از طول آن را کم کنید.
 • دو پونز را داخل چوب فرو کرده و گیره مقوا را در زیر یکی از پونزها فرو کنید.

سیم‌کشی کنیدویرایش

 • یک سیم را از یک پایانه باتری به یکی از پونزهای کلید ببرید.
 • سیم بعدی را از پونز دوم به یک سر لامپ بکشید.
 • سیم سوم را از پایانه دیگر لامپ به پایانه دوم باتری بکشید.