ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/یک بالگرد کاغذی بسازید

اگر رویاتون این هست که یک بالگرد پرنده بسازید با هم این کار رو انجام می‌دیم.

به چه وسایلی نیاز داریم

ویرایش
  • کاغذ
  • گیره کاغذ
  • قیچی

چه کاری باید انجام بدهیم

ویرایش

۱ کاغذ را به شکل مستطیلی با طول ۱۰ سانتی‌متر و عرض ۲ سانتی‌متر ببرید.

۲ کاغذها را روی هم قرار بدهید و لبه انتهایی را ۲ سانتی‌متر به داخل تا کنید.

۳ گیره کاغذ را به لبه بزنید.

۴ یک سمت کاغذ را رو به بالا و سمت دیگر را رو به پایین بیندازید.

۵ ساخت بالگرد به پایان رسید! آن را از بالا به پایین رها کنید تا پرواز کند.