ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/تاندون‌

تاندون یا زردپی از بافت‌های فیبر مانند است که عضله را به استخوان متصل می‌کند و توانایی مقاومت دربرابر کشش را دارا است.