ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/تیموس

تیموس یک اندام تخصص یافته در دستگاه ایمنی بدن است. تنها فعالیت شناخته آن بالغ کردن لنفوسیت تی است که سلول‌های حیاتی برای دستگاه ایمنی بدن هستند.

نگارخانه ویرایش