ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/دندان

دندان ساختاری منظم، سپیدفام و کوچک در دهان یا فک مهره‌داران است که برای خرد کردن خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد

دندان‌های کوسه بزرگ سفید