ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غده هیپوفیز

هیپوفیز یک غدهٔ درون‌ریز و احتمالا مهمترین غده درون‌ریز بدن است.غده زیرمغزی غدۀ درون‌ریز گرد کوچکی است که در زیر مغز قرار دارد.

نگارخانهویرایش