ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غده فوق کلیه

غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال یک جفت غده درون‌ریز هستند که هر کدام بر روی کلیه‌ها قرار دارند و وزن هر غده حدود ۵ گرم است.