ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غده تیروئید

غده تیروئید پروانه‌ای شکل بوده و در قسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد.وزن آن حدود بیست و پنج گرم است.

نگارخانه ویرایش