ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غده پاراتیروئید

غده پاراتیروئید با ترشح هورمون پاراتورمون وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را برعهده دارد.

نگارخانه ویرایش