ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/راست روده

راست‌روده قسمت انتهایی روده بزرگ در انسان است. طول این مجرا ۱۲ سانتی متر است.