ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/روده کوچک

روده باریک بخشی از دستگاه گوارش است که از اثنی‌عشر تا ابتدای رودهٔ بزرگ (دریچه ایلئوسکال) را تشکیل می‌دهد. روده باریک محل اصلی هضم و جذب غذا است.

نگارخانه

ویرایش