ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/ پانکراس

لوزالمعده یا پانکراس غده‌ای پهن و دراز است که در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار گرفته‌است. وزن پانکراس حدود صد گرم است.

نگارخانه ویرایش