ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/کیسه صفرا

کیسه‌ای که وظیفه‌اش هضم چربی‌های درون غذا است. در واقع این مایع به هنگام ورود مواد غذایی به معده از کبد ترشح می‌شود و سپس از طریق مجرایی به کیسه صفرا انتقال می‌یابد.