ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/سیاهرگ

سیاه‌رگ یا ورید در دستگاه گردش خون به رگی گفته می‌شود که خون را به قلب بازمی‌گرداند. دیواره سیاه‌رگ نازک‌تر از سرخرگ است و خاصیت ارتجاعی کمتری دارد.