ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/گلبول قرمز

گلبول قرمز متداول‌ترین نوع یاخته‌های خونی است و در بدن مهره‌داران، نقش اصلی رساندن اکسیژن را، از شش‌ها (یا آبشش‌ها) به بافت‌ها، بازی می‌کند.

گلبول‌های قرمز خون انسان.