ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/ماهیچه قلب

ماهیچۀ قلب یا میوکارد لایۀ میانی دیوارۀ قلب است که ضخیم‌ترین لایۀ آن است و از بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده است.

باقاب
باقاب