ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/مغز

مَغْز یکی از حسّاس‌ترین و پیچیده‌ترین اعضای بدن در همه مهره داران و بیشتر بی‌مهرگان است که در برخی گونه‌ها ۲ درصد از وزن بدن جان‌دار را تشکیل می‌دهد. در انسان تا بیش از ۳۰ درصد کالری (انرژی) روزانه را مصرف می‌کند و بیشتر انرژی خود را از کربوهیدرات‌ها (گلوکز خون) جذب می‌کند و این سوخت را سریع می‌سوزاند حتّی زمانیکه شخص در خواب است، مغز بیشتر از هر عضوی از بدن اکسیژن مصرف می‌کند.

مغز انسان ۱۵۰۰ گرم وزن دارد و حجم آن در مردان ۱۲۶۰ و در زنان ۱۱۳۰ سانتی متر مکعب است. مغز انسان دارای قشر مخ است و قشر به در نیمکره تقسیم می شود که نیمکره راست فعالیت چپ بدن و نیمکره چپ فعالیت راست بدن را انجام میدهد.

مغز یک شامپانزه