ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/نخاع

طناب نخاعی؛ طناب سفید رنگی به طول تقریباً ۴۵ سانتی متر است که از سوراخ پس سری تا سطح نخستین یا دومین مهره کمری امتداد می‌یابد.

نگارخانه ویرایش