ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/چشم‌

چَشم یا چـِشم عضو بارز اولین حس از حواس پنجگانه یعنی بینایی است.

نگارخانه

ویرایش