ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/زبان

زبان دسته‌ای از ماهیچه‌های مخطط است که در درون دهان قرار دارد و به جویدن و هضم غذا کمک می‌کند.

نگارخانه

ویرایش