ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/مو

مو یا موی جزیی روینده از روی پوست در پستانداران است. داشتن مو از ویژگی‌های پستان‌داران است هرچند برخی گونه‌ها در دوره‌هایی از زندگی‌شان بی‌مو هستند و برخی از همان بدو تولد دارای مو هستند.

موی انسان، با بزرگنمایی ۲۰۰ بار.