ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه عضلانی اسکلتی

دستگاه عضلانی اسکلتی سیستمی است که امکان جنبش در جانداران را فراهم می‌کند. سیستم عضلانی اسکلتی در انسان شامل استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها، مفاصل، رباطها و غضروف‌ها است.

ماهیچه‌ها با تکیه بر استخوان‌ها توانایی حرکت را به مفصل‌ها می‌دهد و همهٔ ماهیچه‌ها جفتی کار می‌کنند یعنی یکی از آنها مفصل را به جلو و دیگری مفصل را به عقب می‌کشد. ماهیچه‌ها با استفاده از تاندون‌ها به استخوان‌ها متصل است و با انقباض‌های خود تاندون را کشیده و مفصل حرکت می‌کند. به محل اتصال استخوان‌ها مفصل می‌گویند. مفصل‌ها را رباطها کنار هم نگه می‌دارند و غضروف‌ها از به هم چسبیدن استخوان جلو گیری می‌کنند.

بند انگشتی
بند انگشتی