ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است که کارش به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا ، انواع گازهای مورد مصرف بدن همچون اکسیژن و دفع مواد زاید حاصل از سوخت و ساز سلول هاست.

باقاب
باقاب