ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه گوارش

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران برای هضم غذا است.