ویکی‌کودک:تمدن‌های باستانی/فنیقی‌ها

فنیقی‌ها در سال ۸۰۰ پ. م در سواحل خاوری دریای مدیترانه زندگی می‌کردند. شهرهای مهم آن‌ها صور و جبیل بود. پیشه آن‌ها بازرگانی و دریانوردی بود.

یک تندیس فنیقی

آن‌ها در چه کشوری ساکن بودند؟

ویرایش

فنیقی‌های باستان در جایی ساکن بودند که امروزه شامل لبنان و سوریه است.

ساختمان‌هایشان به چه شکل بود؟

ویرایش

ساختمان‌های آن‌ها شبیه سایر ساختمان‌های شرقی بود، خانه‌های به شکل یک قالب که پنجره‌هایی کوچک داشتند تا هم گرما را بیرون کنند و هم برای دفاع مناسب باشند.

آن‌ها چه می‌خوردند؟

ویرایش

فنیقی‌ها چون در سرتاسر منطقه مدیترانه به تجارت مشغول بودند غذاهای خوبی می‌خوردند. خوراک‌های آن‌ها شامل زیتون‌ها، روغن زیتون، شراب انگور، گوشت بره، گوشت بز، پنیر، سیر، عسل، ماهی خشک‌شده، آش، نان، هندوانه، انگورها، بلوبری‌ها و سایر بود.