ویکی‌کودک:رنگ‌ها/قهوه‌ای روشن

رنگ‌های ویکی‌کودک
سوسک قهوه‌ای روشن
تندیس سوارکار قهوه‌ای روشن