ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/آرگون

نماد آرگون
موقعیت آرگون در جدول تناوبی عتاصر

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ویرایش

آرگون بو ندارد، یک گاز بی‌رنگ است. این گاز مزه خاصی ندارد و غیرسمی است.

چگونه کشف شد؟ویرایش

آرگون توسط جان استرات و سر ویلیام رمزی در سال ۱۸۹۴ کشف شد. آرگون را از هوای تازه و با خارج کردن نیتروژه، اکسیژن، دی‌اکسید کربن و آب، استخراج کردند. در واقع، هوا چیزی کمتر از ۱٪ آرگون در خود دارد؛ البته پس از نیتروژن و اکسیژن فراوان‌ترین گاز در هوا است.جو مریخ کمتر از ۲٪ آرگون دارد.

نام آن برگرفته از چیست؟ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ویرایش

در هوا یافت می‌شود و محصول جانبی نیتروژن و اکسیژن است. ۹۳ ٪ جو زمین از آرگون ساخته شده است.

چه کاربردهایی دارد؟ویرایش

آیا خطرناک است؟ویرایش

آرگون معمولا خطرناک نیست و در کنار اکسیژن می‌توان آن را تنفس کرد.

منابعویرایش