ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی


درباره کتاب ویرایش

 

به ویکی کودک، بخش عناصر شیمیایی خوش آمدید.

مخاطبان این عنوان، کودکان بین ۸ تا ۱۲ سال می باشند. عنوان بخش‌ها شامل عناصر شیمیایی است که ممکن است کودکان به آن ها علاقه‌مند باشند یا آن ها را شنیده باشند.

اگر تمایل دارید در تکمیل این پروژه با ما همکاری کنید به یاد داشته باشید که برای کودکان تدارک دیده شده است؛ همان قدر که صحت مطالب اهمیت دارد قابل فهم بودن آن‌ها نیز مهم است. به عنوان نویسنده بایستی روی مفاهیم دارای اهمیت بیشتر تمرکز کنید و از پرداختن به جزئیات غیر ضروری بپرهیزید. از اصطلاحات فنی تنها در صورت نیاز استفاده کنید و در جایی که می‌توانید از واژه‌های ساده استفاده کنید از واژه‌های مشکل استفاده نکنید.

در صورتی که در نوشتن این کتاب همکاری کرده‌اید می‌توانید اسم خود را به اسامی موجود در این صفحه بیفزایید.

صفحات خاص ویرایش

ماده ویرایش

اتم ویرایش

ملکول ویرایش

همکاری ویرایش

ایجاد یا درخواست برای ایجاد صفحه ویرایش

شما اگر دوست داشته باشید می‌توانید برای یک موضوع یا یک عنصر صفحه‌ای جدید ایجاد کنید. در این صورت می‌توانید صفحه همکاری کردن را بخوانید.

نوشته‌های خرد ویرایش

برای قسمت‌هایی از نوشته که خرد است از الگو:الگوی خرد استفاده کنید.

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد عناصر شیمیایی اطلاعات بیشتری بیابید.


  در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
  در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار

فهرست الفبایی عناصر ویرایش