ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/کبالت

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ ویرایش

کُبالت فلزی است که به صورت خالص، سخت و براق و به رنگ خاکستری متمایل به نقره‌ای است.

چگونه کشف شد؟ ویرایش

کبالت از زمان‌های باستان شناخته شده بود.

نام آن برگرفته از چیست؟ ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ ویرایش

در استان کاتانگای کشور کنگو، معادن بسیاری از کانی کبالت یافت می‌شود.

چه کاربردهایی دارد؟ ویرایش

یکی از کاربردهای کبالت در ساخت موتورهای هوایی است

آیا خطرناک است؟ ویرایش

منابع ویرایش