ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/مرور کلی

اتم ها در اطراف ما

ویرایش
 

همه چیز در جهان از ماده ساخته شده است. همه مواد از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده اند. اتم ها به طرز غیر قابل باوری ریز و کوچک هستند، به گونه ای که میلیون ها میلیون از آن ها می‌توانند در یک نقطه جا شوند!

اگر شما می‌خواهید زبانی داشته باشید، به الفبا نیازمند هستید. شیمی هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر شما بخواهید مولکول ها را بسازید، شما نیازمند عناصر هستید. هر عنصر با دیگر عناصر متفاوت است. آن عناصر الفبای زبان شیمی هستند.

اجازه دهید کمی بیشتر این ایده را مورد بحث قرار دهیم. اگر شما کتابی بخوانید، شما زبانی را می‌ خوانید. حروف زبان را می‌سازند. اما شما به جوهر نیاز دارید تا حروف را روی کاغذ بیاورید. علاوه بر جوهر به کاغذ نیز برای آن نیاز دارید.

عناصر مانند حروف هستند و اتم ها مانند جوهر هستند که آن ها را می‌نویسند. هر عنصر نوع خاصی از اتم است (شکل خاصی از اتم است) و هر اتم همیشه عنصری است. (جوهر همیشه در شکلی از حروف است.)

همانطور که اتم‌ها ممکن است دارای جرم و خواص متفاوت باشند، آن ها از نظر ساختار کلی مشابهند. الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها سازنده ی جهان هستی می باشند.

چنانچه تمایل دارید بیشتر راجع به این موضوع فکر کنید، راجع به اجزای مواد فکر کنید. ماده، وسایل اطراف ما، در ابتدا از اتم ساخته شده. اتم ها در ابتدا عناصر را ساختند. عناصر در ابتدا، مولکول ها را ساخته اند و به همین ترتیب...هر آنچه می بینید، همین طور ساخته شده است.

آنچه گفته شد را می توانید به شکل زیر نیز در دنیای واقعی تصور کنید و از کوچک به بزرگ بروید:

۱. الکترون، نوترون و پروتون

۲. اتم ها

۳. عناصر

۴. مولکول ها

۵. درشت مولکول ها

۶. اندامک های سلولی

۷. سلول ها

۸. بافت ها

۹. اندام ها

۱۰. دستگاه ها

۱۱. بدن موجودات زنده

۱۲. جمعیت ها

۱۳. اجتماعات

۱۴. اکوسیستم ها

۱۵. زیست بوم ها

۱۶. زیست لایه ها

۱۷. سیاره ها

۱۸. منظومه های ستارگان

۱۹. کهکشان ها

۲۰. مجموعه کهکشان ها

۲۱. جهان هستی

و نهایتا پایان... واقعا بزرگ شد! همه این ها فقط با وجود اتم میسر بود!