ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/گوگرد

گوگرد در جدول تناوبی عناصر
نماد گوگرد

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ویرایش

گوگرد زرد روشن است و بلورهای بزرگی تشکیل می‌دهد. گوگرد یک نافلز بی‌بو، بی‌مزه با نماد شیمیایی S است. عدد اتمی سولفور (گوگرد) ۱۶ است. با وجود اینکه گوگرد بی‌بو است بسیاری از مواد حاوی گوگرد بودار هستند، بوی تخم‌مرغ گندیده، کبریت سوخته و راسو ناشی از گوگرد است.

چگونه کشف شد؟ویرایش

اکتشاف این عنصر به پیش از تاریخ بازمی‌گردد.

نام آن برگرفته از چیست؟ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ویرایش

آنیون سولفیت به صورت SO۳۲− است. نمک‌های سولفیت پر کاربرد است.

آیا می‌دانستید؟

  • وقتی گوگرد می‌سوزد شعله‌ای آبی رنگ ایجاد می‌کند.
  • سوگند از نام گوگرد گرفته شده است.
  • گوگرد در حالت جامد زرد براق است ولی در حالت ذوب شده سرخ خونی است.

چه کاربردهایی دارد؟ویرایش

آیا خطرناک است؟ویرایش

منابعویرایش