ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/گوگرد

گوگرد در جدول تناوبی عناصر
نماد گوگرد

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ ویرایش

گوگرد زرد روشن است و بلورهای بزرگی تشکیل می‌دهد. گوگرد یک نافلز بی‌بو، بی‌مزه با نماد شیمیایی S است. عدد اتمی سولفور (گوگرد) ۱۶ است. با وجود اینکه گوگرد بی‌بو است بسیاری از مواد حاوی گوگرد بودار هستند، بوی تخم‌مرغ گندیده، کبریت سوخته و راسو ناشی از گوگرد است.

چگونه کشف شد؟ ویرایش

اکتشاف این عنصر به پیش از تاریخ بازمی‌گردد.

نام آن برگرفته از چیست؟ ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ ویرایش

آنیون سولفیت به صورت SO۳۲− است. نمک‌های سولفیت پر کاربرد است.

آیا می‌دانستید؟

  • وقتی گوگرد می‌سوزد شعله‌ای آبی رنگ ایجاد می‌کند.
  • سوگند از نام گوگرد گرفته شده است.
  • گوگرد در حالت جامد زرد براق است ولی در حالت ذوب شده سرخ خونی است.

چه کاربردهایی دارد؟ ویرایش

آیا خطرناک است؟ ویرایش

منابع ویرایش