ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/روی

موقعیت روی در جدول تناوبی عناصر.
نماد روی در جدول تناوبی

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ویرایش

روی فلزی سخت با رنگ متمایل به آبی است. فلز روی، بو ندارد.

چگونه کشف شد؟ویرایش

فلز روی در دوران باستان ناشناخته بود تا اینکه در ۱۷۴۶ دانشمند آلمانی آندرئاس زیگیسموند مارگراف آن را کشف کرد.

نام آن برگرفته از چیست؟ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ویرایش

روی بسیار واکنش‌پذیر است و به همین دلیل به شکل خالص یافت نمی‌شود. روی بیست و سومین عنصر در پوسته زمین از نظر فراوانی می‌باشد.

چه کاربردهایی دارد؟ویرایش

آیا خطرناک است؟ویرایش

منابعویرایش