چه شکل، طعم و بویی دارد؟

ویرایش

یُد یک فلز خاکستری تیره یا بنفش است. ید می‌تواند به یک گاز صورتی-بنفش تصعید شود که بوی آن مضر است.

چگونه کشف شد؟

ویرایش

برنارد کورتویس در سال ۱۸۱۱ به طور اتفاقی یُد را کشف کرد.

نام آن برگرفته از چیست؟

ویرایش

نام یُد برگرفته از یک واژه یونانی به معنی «بنفش» است. ید عنصری است که هم در فاز جامد و هم در فاز گاز، رنگ بنفش دارد.

در کجاها یافت می‌‌شود؟

ویرایش

ید معمولا در آب دریا به صورت یون ید (یدید) یافت می‌شود.

چه کاربردهایی دارد؟

ویرایش

نیتروژن تری‌یدید بسیار ناپایدار و در ساخت مواد انفجاری کاربرد دارد. از دید خوراکی، مقدار بسیار کم ید برای موجودات زنده لازم است.

آیا خطرناک است؟

ویرایش

عنصر ید خطرناک و سمی است و نمی‌توانید آن را لمس کنید.

منابع

ویرایش